Vedomat pre rodičov

Doučovanie môže trvať dlho, môže byť nákladné a nemusí priniesť relevantné výsledky. Rodičom zabezpečujeme mesačný report o práci a napredovaní ich detí vo výučbe.

Vedomat je vhodný pre slabšie aj nadané deti, pretože každému dieťaťu prispôsobuje obsah podľa jeho individuálnych potrieb. Vedomat vždy poskytne ďalšiu šancu na odpoveď, prípadne poskytne radu, aby dieťa pochopilo učivo a správne odpovedalo na úlohu.

Vedomat pre každého

Vedomat deti baví! Je to jednoduchý a  prehľadný systém, ktorý s Vaším dieťaťom komunikuje, dáva mu odporúčania, povzbudzuje ho a deti sa vedia sami posúvať na úrovniach, ktoré im vyhovujú.

Vedomat je založený na tom, že dieťa potrebuje aj papier a pero. Nie je to náhrada klasickej formy výučby premietnutej do moderných technológií, je to skôr jej významný doplnok. Je ho možné používať na mobile, ipade, počítači, kdekoľvek s pripojením na internet.

Loading...