Čo je Vedomat?

Vedomat je kľúč k učeniu. Medzinárodné skúsenosti potvrdzujú, že učenie s Vedomatom je efektívne, žiaci sú motivovaní a učitelia sú spokojní.

Vedomat prináša riešenie pre každého žiaka, bez ohľadu na jeho schopnosti a možnosti.

Vedomat je momentálne dostupný pre matematiku na II. stupni základných škôl.

Odborným garantom je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Sila Vedomatu

Každý žiak je iný, nadaný, priemerný, slabý, ale v bežnej triede má každý z nich prístup k rovnakému obsahu za rovnakých podmienok.

Vedomat ponúka každému žiakovi obsah prispôsobený jeho schopnostiam a učenie sa v podmienkach vyhovujúcim jeho možnostiam.

Cieľom je umožniť každému jednému žiakovi bez ohľadu na jeho schopnosti a možnosti riadne pochopiť učivo a plynulo postupovať v nasledujúcom učive tak, aby nestratil motiváciu, kontinuitu a šancu naučiť sa pre seba, pre svoj život.

Ako to funguje?

Vedomat preskúma, ako žiak pracuje, s čím má problém a koľko mu trvá riešenie.

Potom vytvorí profil žiaka podľa skúseností z prvého kroku.

Následne prepojí profil žiaka so skúsenosťami s inými podobnými žiakmi.

Výsledkom je, že prispôsobený obsah je dodaný žiakovi na základe jeho učebných potrieb.

Loading...