Obsah VedoMAT pre 8. ročník

Kladné a záporné čísla, počtové výkony s celými a desatinnými číslami, racionáln…

Čítanie a zapisovanie, príklady využitia kladných a záporných čísel v praxi
Určovanie opačných čísel, zobrazenie na číselnej osi
Porovnanie, zobrazenie a usporiadanie čísel na číselnej osi
Absolútna hodnota
Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie záporných a kladných čísel
Operácie s racionálnymi číslami

Premenná a výraz

Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie číselných výrazov
Rovnosť číselných výrazov
Porovnanie číselných výrazov
Rozoznávanie číselných a algebraických výrazov
Zostavenie algebraického výrazu pri riešení slovných úloh
Určenie hodnoty výrazu pre danú hodnotu premennej
Sčítanie, odčítanie algebraických výrazov, delenie výrazov číslom
Vyjadrenie neznámej zo vzorca
Rovnosť a nerovnosť algebraických výrazov, zápis
Násobenie algebraických výrazov

Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholník

Súhlasné a striedavé uhly – vlastnosti
Súčet vnútorných uhlov štvoruholníka. Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník
Štvoruholníky – rovnobežníky, lichobežníky a ich obsah. Základné vlastnosti rovinných útvarov.

Kruh, kružnica

Základné vlastnosti rovinných útvarov, rovnoramenný a rovnostranný trojuholník
Vzťah medzi polomerom a priemerom kružnice, vzájomná poloha priamky a kružnice
Výpočet obsahu a obvodu kruhu
Obvod a obsah zložených útvarov

Hranol

Hranol – sieť, výpočet povrchu a objemu
Základné vlastnosti hranola
Premena jednotiek objemu a povrchu

Pravdepodobnosť, štatistika

Odhad možnosti a nemožnosti udalosti
Rozlíšenie väčšej a menšej pravdepodobnosti udalosti
Pravdepodobnosť jednoduchej udalosti
Štatistický súbor, jednotka, znak, početnosť, aritmetický priemer
Čítanie z grafov a diagramov
Porovnanie údajov v rámci jedného celku

Bonusové úlohy (nad rámec ŠVP pre šikovných žiakov)

Súčin mocnín, geometrický význam mocnín
Sústava lineárnych rovníc
Vyznačenie bodov v pravouhlej sústave súradníc v rovine podľa súradníc
Súradnice daného bodu zobrazeného v pravouhlej sústave súradníc
Zobrazenie, identifikácia a popis bodu v súradnicovej sústave

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://vedomat.sk.

Súbory cookies

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený. Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maili na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.
Save settings
Cookies settings