Témy a učivo pre 7. ročník

Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla

Percentá, promile

Kváder a kocka, ich objem a povrch v desatinných číslach, premieňanie jednotiek

Pomer, priama a nepriama úmernosť

Kombinatorika

Bonusové úlohy (nad rámec ŠVP pre šikovných žiakov)

Loading...