Obsah VedoMAT pre 6. ročník

Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť

Deliteľnosť a jej vlastnosti (deliteľnosť prirodzených čísel)
Rozklad zloženého čísla na súčin menších čísel v obore malej a veľkej násobilky (Rozklad prirodzenéh …
Najmenší spoločný násobok prirodzených čísel
Najväčší spoločný deliteľ prirodzených čísel

Desatinné čísla a operácie s desatinnými číslami

Zápis a znázornenie desatinných čísel na číselnej osi
Zaokrúhľovanie, porovnávanie a usporadúvanie desatinných čísel
Operácie s desatinnými číslami
Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti. Premeny jednotiek času, dĺžky, objemu, rýchlosti a plochy
Aritmetický priemer desatinných čísel

Obsah štvorca, obdĺžnika a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednot …

Obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika
Obvod a obsah zložených útvarov
Premeny jednotiek času, dĺžky, objemu, rýchlosti a plochy
Slovné úlohy na výpočet obsahu štvorca, obdĺžnika a pravouhlého trojuholníka

Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami

Odhad veľkosti uhla, porovnanie uhlov. Rysovanie
Premena stupňov na minúty a naopak
Sčítanie a odčítanie uhlov (v stupňoch)
Zostrojenie osi uhla. Rysovanie
Vnútorný, vrcholový a susedný uhol
Základné prvky trojuholníka
Riešenie úloh s využitím vlastností vnútorných a vonkajších uhlov trojuholníka

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov

Základné prvky trojuholníka
Zhodnosť trojuholníkov
Trojuholníková nerovnosť
Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník
Rysovanie
Konštrukcia a základné vlastnosti pravidelného šesťuholníka

Kombinatorika v kontextových úlohách

Zisťovanie počtu vypisovaním možností
Usporiadanie prvkov (s opakovaním, bez opakovania)
Dáta, údaje, graf, diagram

Bonusové úlohy (nad rámec ŠVP pre šikovných žiakov)

Sínus, kosínus, tangens v pravouhlom trojuholníku
Výpočet uhla pravouhlého trojuholníka cez sínus, kosínus a tangens
Výpočet dĺžky strany v pravouhlom trojuholníku cez sínus, kosínus a tangens

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://vedomat.sk.

Súbory cookies

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený. Ak požadujete obnovenie hesla, vaša adresa IP bude uvedená v e-maili na obnovenie hesla.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.
Save settings
Cookies settings