Témy a učivo pre 5. ročník

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión

Počtové výkony s prirodzenými číslami

Geometria a meranie

Súmernosť v rovine

Bonusové úlohy (nad rámec ŠVP pre šikovných žiakov)

Loading...