Čo je Vedomat?

Vedomat je kľúč k učeniu. Medzinárodné skúsenosti potvrdzujú, že učenie s Vedomatom je efektívne, žiaci sú motivovaní a učitelia sú spokojní.

Vedomat je založený na metóde adaptívneho učenia. Na metóde, ktorá prináša riešenie pre každého žiaka, bez ohľadu na jeho schopnosti a možnosti.

Spoznajte prvý softvér tohto druhu na Slovensku!

Vedomat je momentálne dostupný pre matematiku na II. stupni základných škôl.

Odborným garantom je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Adaptívne učenie

Adaptívne učenie je prispôsobivé, efektívne a podmanivé.

„Adaptívne učenie vie, ako sa žiak učí, ako sa učia iní žiaci a na základe týchto skúseností ponúka úlohy presne prispôsobené každému z nich tak, aby sa naozaj naučili.“

Rozdiel medzi adaptívnym a tradičným učením:

Každý žiak je iný, nadaný, priemerný, slabý, ale v bežnej triede má každý z nich prístup k rovnakému obsahu za rovnakých podmienok.

Adaptívne učenie ponúka každému žiakovi obsah prispôsobený jeho schopnostiam a učenie sa v podmienkach vyhovujúcim jeho možnostiam.

Cieľom je umožniť každému jednému žiakovi bez ohľadu na jeho schopnosti a možnosti riadne pochopiť učivo a plynulo postupovať v nasledujúcom učive tak, aby nestratil motiváciu, kontinuitu a šancu naučiť sa pre seba, pre svoj život.

Ako to funguje?

Vedomat preskúma, ako žiak pracuje, s čím má problém a koľko mu trvá riešenie.

Potom vytvorí profil žiaka podľa skúseností z prvého kroku.

Následne prepojí profil žiaka so skúsenosťami s inými podobnými žiakmi.

Výsledkom je, že prispôsobený obsah je dodaný žiakovi na základe jeho učebných potrieb.

Zásady adaptívneho učenia:

1. Adaptívne učenie neznamená učenie on-line,
ak multimediálny obsah nie je prispôsobený pre jednotlivého žiaka.

2. Adaptívne učenie nie sú len informácie určené na vzdelávanie,
ak nie sú obsahovo usporiadané v štruktúre neustále sa prispôsobujúcej jednotlivému žiakovi.

3. Adaptívne učenie neznamená multimediálny obsah,
bez kognitívneho procesu a výučbových stratégií v pozadí.

4. Adaptívne učenie nie je učením rozdielnych žiakov,
ak má každý žiak prístup k rovnakému obsahu, pri adaptívnom učení má každý žiak prístup k obsahu prispôsobenému na jeho potreby.

5. Adaptívne učenie nie je len kognitívne učenie žiaka,
ale musí byť aj didakticky usporiadané a naučiť ho ako sa učiť.

6. Adaptívne učenie neznamená učenie jednotlivca „face to face“,
súčasťou adaptívneho učenia musí byť efektívny manažment triedy.

7. Adaptívne učenie sa neustále zdokonaľuje prispôsobovaním
vďaka interakciám medzi jednotlivými žiakmi a učiteľom.

8. Adaptívne učenie nie je len o úlohách a testovaní,
nejde o klasické testovanie, kde po úlohe, či teste nasleduje buď radosť alebo smútok, ale adaptívne učenie dáva viac šancí na správnu odpoveď z rôznych uhľov pohľadu, čo neterorizuje žiakov, ale rozvíja ich.

9. Pri adaptívnom učení „nikto nie je hlúpy“,
adaptívne učenie je prispôsobené aj slabším žiakom a žiakom s poruchami učenia, ktorí sa vďaka nemu vedia veľmi dobre naučiť, čo treba.

10. Adaptívne učenie je návodom „Naučiť sa učiť“,
kde žiaci pri učení nemajú potrebu podvádzať, odpisovať a inak sa rozptyľovať vo vyučovacom procese.

PRELISTUJTE SI INFORMAČNÚ BROŽÚRU O VEDOMATE

Loading...