Vedomat pre žiakov

Žiaci majú Vedomat veľmi radi, lebo sa jednoducho používa a komunikuje s nimi. Majú prehľad o tom, kde sa práve nachádzajú a čo potrebujú urobiť ďalej, aby učivo úspešne zvládli.

Pri práci získavajú okamžitú spätnú väzbu a vypracované riešenia, ktoré prehĺbia ich chápanie učiva a motivujú ich, aby dokázali ešte viac.

Nie testovanie, ale motivácia

Pri odpovedaní jednotlivých otázok nejde o testovanie žiaka, kde po nesprávnej odpovedi prichádza sklamanie a strach pred ďalšou otázkou.

Vo Vedomate majú žiaci dva pokusy na napísanie správnej odpovede, alebo jeden pokus  pre otázky s viacerými možnosťami odpovede. Po vyplnení úlohy  bude ich odpoveď automaticky opravená a zobrazí sa vypracované riešenie.

Pri niektorých otázkach si žiak môže pred odpoveďou pozrieť aj radu, ktorá by ho mala naviesť na správnu odpoveď a pochopenie úlohy.

Loading...