Vedomat pre žiakov

Žiaci majú Vedomat veľmi radi, lebo sa jednoducho používa a komunikuje s nimi. Majú prehľad o tom, kde sa práve nachádzajú a čo potrebujú urobiť ďalej, aby učivo úspešne zvládli.

Pri práci získavajú okamžitú spätnú väzbu a vypracované riešenia, ktoré prehĺbia ich chápanie učiva a motivujú ich, aby dokázali ešte viac.

Výhody Vedomatu

Podpora jednotlivca

Identifikácia potrieb žiaka a následné odporúčania v reálnom čase tvoria vhodné učebné podmienky pre slabšieho žiaka, ktorý nezaostáva, aj pre nadaného žiaka, ktorý napreduje.

Efektívny účinok

Výsledky žiakov sú ľahko merateľné, zabezpečia rýchlejšie zhodnotenie ich napredovania, cielený dôraz na vhodné úlohy a tým dôkladnejšie zvládnutie učiva.

Zapojenie do vyučovania

Žiaci získavajú personalizovaný obsah s okamžitou spätnou väzbou, čo prispieva k zvýšeniu miery ich zapojenia sa do vyučovania a rýchlejšiemu napredovaniu v učení sa.

Nie testovanie, ale motivácia

Pri odpovedaní jednotlivých otázok nejde o testovanie žiaka, kde po nesprávnej odpovedi prichádza sklamanie a strach pred ďalšou otázkou.

Vo Vedomate majú žiaci dva pokusy na napísanie správnej odpovede, alebo jeden pokus  pre otázky s viacerými možnosťami odpovede. Po vyplnení úlohy  bude ich odpoveď automaticky opravená a zobrazí sa vypracované riešenie.

Pri niektorých otázkach si žiak môže pred odpoveďou pozrieť aj radu, ktorá by ho mala naviesť na správnu odpoveď a pochopenie úlohy.

Loading...