FAQ

Môžem Vedomat požívať aj na Macu?

Vedomat je možné používať na akomkoľvek osobnom počítači, laptope alebo tablete, ktoré sú pripojené na internet a ktoré podporujú moderné prehliadače.

Môžem používať Vedomat na zadávanie a kontrolu domácich úloh vo svojej triede?

Domáce úlohy môžete zadávať pomocou „Úlohy“. Vyberte tému, dátum, dokedy treba úlohu urobiť, a čo treba urobiť a Vedomat ju vytvorí, odsleduje a opraví za Vás.

Koľko otázok je vo Vedomate?

Otázky vo Vedomate majú viaceré verzie, čo znamená, že existujú milióny variácií otázok, nastavených, opravených a ohodnotených, pričom sa prispôsobujú potrebám každého jednotlivého žiaka.

Môžu žiaci navzájom odpisovať?

Vďaka tomu, že otázky majú viacero verzií, je veľmi nepravdepodobné, aby žiaci dostali rovnakú otázku. V praxi, keď vytvárate domácu úlohu alebo úlohu pre triedu, každý žiak bude pracovať na svojich vlastných úlohách, ktoré mu boli ušité na mieru.

Existujú reporty o výsledkoch žiakov, ktoré môžem použiť na rodičovskom združení?

Reporty o výsledkoch žiakov, na ktorých je detailne znázornený ich pokrok a výkon, sa dajú vytlačiť, sú v sekcii „Aktivita žiakov“.

Môžem vytvoriť viac ako jednu triedu?

Môžete vytvoriť toľko tried, koľko chcete.

Ak používam Vedomat v škole, ako viem, že žiaci skutočne pracujú a nesurfujú len po internete?

Nástroj „Trieda naživo“ Vám ukáže, či žiak pracuje na Vedomate, alebo nie.

Ako viem, aké otázky dostanú žiaci?

Celý náš obsah si môžete prezrieť cez nástroj „Prehľad obsahu“ – pamätajte však na to, že toto vám ukáže len štýl otázok, ktoré budú žiaci dostávať – presné znenie ich otázky je založené na ich individuálnych učebných potrebách.

Existuje k Vedomatu materiál s inštrukciami, ktorý by pomohol žiakom učiť sa samostatne?

Každá otázka má vypracované odpovede, ktoré detailne opisujú operácie potrebné na dopracovanie sa k správnej odpovedi. Navyše, žiaci môžu ľahko vidieť, na akých oblastiach pracovali doteraz a aké výsledky dosiahli, takže sa môžu sami v priebehu roka rozhodnúť, či si budú niečo opakovať, alebo pracovať na nových témach.

Máte inú otázku?
Prosím, kontaktujte nás na info@vedomat.sk, radi Vám odpovieme.

Loading...